Molenstraat 64 | 5262 EE  Vught | tel: 073-6563079 | Email: contact@debruijnbliksem.nl Lid van Uneto-VNI Van Hensbeek Housing Van Puijenbroek financieel Management
Home Historie Wat te doen bij onweer Blikembeveiliging Potentiaalvereffening Overspanningsbeveiliging Aarding Inspectie

gedreven met behulp van pneumatische apparatuur tot een diepte van tientallen meters, afhankelijk van de te bereiken aardweerstand en bodemgesteldheid.


Voor een goed functioneren van de aarding is de weerstandswaarde van belang: Deze wordt voornamelijk bepaald door de lengte (diepte) en de plaatselijke bodemweerstand.

De weerstand van de aardelektrode wordt bij het indrijven van de elektrode elke 3 m. gemeten. In (goed geleidende) klei- of veengrond zal men bijvoorbeeld bij 6 m. al dezelfde weerstand bereiken, waarvoor in zandgrond wel 60 m. nodig is.


Voor het bepalen van de vereiste aardweerstand zijn diverse factoren van belang.

Informatie hierover kunt u vinden in NPR 5310 ofwel u neemt contact met ons op om in onderling overleg de benodigde aardweerstand te bepalen.

Hierbij zijn o.a. van belang:

Het stroomstelsel TT of TN(S)

Zijn verdelers dubbel geïsoleerd of van metaal

Zijn er aardlekschakelaars op alle groepen toegepast

De waarde en karakteristiek van de hoogste groepenzekering

Aarding:


Aarding is een veelomvattend begrip, dat voor vele doeleinden wordt gebruikt. De belangrijkste zijn:


Aarding bestaat meestal uit een of meerdere pinnen in de grond (aardelektroden) die met koperen leidingen gekoppeld worden. Deze aardelektroden worden verticaal, maar soms ook schuin de grond in